OZNÁMENÍ K DOPRAVNÍ SITUACI V ULICI PŘÍSTAVNÍ


Vzhledem k rekonstrukci ulice Přístavní bude omezen příjezd ke škole z ulice Křižíkova. Je nutné počítat s příjezdem ke škole podél zahrádek od lávky. TJ. z ulice Jiřinská rovně k lávce, za AMIREM (zrcadla) doprava kolem zahrádek až k MŠ. Viz plánek

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ