Přijímání dětí z Ukrajiny

Platné pro děti s pobytem v ČR od 24.2.2022.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2022/2023 

se bude konat ve čtvrtek

2.6.2022

v čase od 8.00 do 16.00 hodin na detašovaném pracovišti v ulici J. A. Komenského 2071 (bez rezervace) 

Prosíme sledovat webové stránky MŠ (www.mspristavni.cz).


JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – podle právního stavu ke dni 21. března 2022

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ– відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022