Opatření od 1.9.2021

Vážení rodiče, 

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a Manuálu k provozu škol z MŠMT, bude chod MŠ od září 2021 probíhat následovně:

· Děti běžně nemusí v prostorách MŠ používat roušky, nemusí se testovat.

· Rodiče nadále musí při vstupu do MŠ použít respirátor.

· Do MŠ nemají přístup infekčně nemocné osoby.

Prosíme rodiče, aby důkladně zvážili zdravotní stav svůj i svých dětí! Dětem, které budou vykazovat příznaky nemoci nebude umožněn vstup do MŠ. Pokud se dostaví příznaky v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole, s nasazenou rouškou, musí absolvovat izolaci do příchodu rodiče. Pro tento případ vybavte prosím děti jednorázovou rouškou, která bude k dispozici na jejich místě v šatně.

Z rozhodnutí MZCR:

(Odkaz zde: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf)

· MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6let a vrátily se ze země s velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. Po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy (Tato povinnost neplatí po absolvování izolace). Děti starší 6ti let se po návratu z rizikových zemí prokazují negativním testem.

· Prosíme rodiče o vyplnění čestného prohlášení. Naleznete zde a bude též k dispozici v šatně MŠ. Seznam zemí podle míry rizika nákazy naleznete na stránkách ministerstva zahraničních věcí.

Předem děkujeme rodičům za spolupráci a ohleduplnost. Věříme, že při dodržování uvedených opatření tak společně zabráníme plošnému šíření nákazy a tím i případnému uzavření MŠ.