Informace k nástupu nově přijatých dětí

Pro rodiče nově přijatých dětí

Při nástupu dítěte 1.9.2021 přineste:

1) Vyplněný evidenční list a přihlášku na stravné (rozdáváno na schůzce v červnu), předat v den nástupu paní učitelce na třídě, kam bude dítě docházet. Údaje na evidenčním listu musí být aktuální - adresa, telefony na zákonné zástupce, e-mailová adresa, kdo může dítě vyzvedávat z MŠ a v jakém je k dítěti poměru (babička, děda …).

2) Potvrzení od lékaře není potřeba (bylo doručeno na žádosti), případné informace ke zdravotnímu potvrzení či bezinfekčnosti k nástupu dětí do MŠ po prázdninách a nově přijatých dětí v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a doporučeními MŠMT a MZ budou rozeslány zákonným zástupcům e-mailem v týdnu před nástupem dětí do MŠ.

3) Ohledně stravného a školného byli zákonní zástupci kontaktováni paní vedoucí školní jídelny a proběhla domluva o formě placení stravného a školného (školné pro školní rok 2021/2022 činí 600,- Kč a stravné 38,- Kč celodenní. Platí se zálohově na měsíc dopředu.

4) Přineste dětem v den nástupu sáček s náhradním oblečením (na zahradu, …doporučený seznam byl rozdán na schůzce).