Den dětí na hlavní budově

1.6.2021


Společně s dětmi jsme oslavili den dětí na zahradě MŠ. Děti plnily rozmanité úkoly: slalom na koloběžce, nošení vajec na lžíci, chůze po "kamenech", házení míčkem na cíl, lovení berušek (papírových)... Za splnění následovala sladká odměna.

A konečně se udělalo krásně, zahájili jsme koloběžkovou sezónu!