Informace - karanténa

Opatření a nařízení KHS pro část dětí z MŠ Přístavní, hlavní budova

Vážení rodiče,

Vzhledem k informaci o pozitivním
testu jedné paní učitelky ze třídy Žabiček a po posouzení KHS Středočeského
kraje jsme nuceni poslat některé děti ze Žabiček a Sluníček do karantény. Ty,
které přišly do přímého kontaktu s paní učitelkou. Trasováním byl sestaven
seznam dětí a zaslán na KHS, která obeslala rodiče dotčených dětí s informacemi
pro karanténu.

Níže přikládáme dopis od KHS, který obdrželi všichni rodiče dětí, kterých se situace týká.


Dobrý den,

dnes jsme obdrželi od vedení školky informaci, že Vaše dítě bylo dne 06.10. 2020 přítomno vMateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, p.o., kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.

Na Vaše dítě se vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25. 9. 2020 bude trvat minimálně 10 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 16.10. 2020.  Minimálně do 16.10.2020 (respektive do negativního výsledku testu na onemocnění COVID-19) je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!!

V rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu, tzn. ve dnech od 11.10.2020 do 13.10.2020, nejdéle však 10. den od posledního kontaktu, tzn. nejdéle 16.10. 2020, je potřeba absolvovat odběr – test na onemocnění Covid-19. Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je na stránkách www.mzcr.cz. Pokud bude výsledek tohoto testu negativní a Vaše dítě nebude mít žádné klinické příznaky onemocnění COVID-19, může opět nastoupit do školského zařízení a stýkat se s jinými osobami, nejdříve však 16.10.2020.

Členů Vaší rodiny a dalších osob, které byly s Vaším dítětem v kontaktu, se karanténní opatření netýkají. Rodina by měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření.

Kontaktujte, prosím, co nedříve praktického lékaře svého dítěte. Sdělte mu, že Vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, má od krajské hygienické stanice nařízenou karanténu, a potřebuje absolvovat  test na onemocnění COVID-19. Praktický lékař Vám na vyžádání vystaví elektronickou žádanku na odběr, případně doklad o ošetřovném. Jako podklad k vydání těchto dokumentů můžete použít i tento e-mail.