Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení:


Rozhodnutí o přijetí dítěte.


Rozhodnutí o nepřijetí dítěte.