Mikulášská besídka

Motýlci a Včeličky 3. 12. 2018

Žabičky a Sluníčka 3. 12. 2018

Berušky 4. 12. 2018

Zveme všechny rodiče na Mikulášskou besídku spojenou s vystoupením dětí a mikulášskou nadílkou...

Na detašovaném pracovišti:

v pondělí 3. 12. 2018 od 16. hodin pro obě třídy - Včeliček i Motýlků

Na hlavní budově:

v pondělí 3. 12. 2018 od 16. hodin  pro třídy - Žabiček a Sluníček

v úterý 4. 12. 2018 od 16. hodin pro třídu Berušek