Poděkování

Děkujeme panu Romanu Dřízhalovi za dárečky pro děti naší MŠ ke dni dětí od firmy PIATNIK.