Přednáška \"Příprava dětí na vstup do 1. třídy\"

Dne 12. 12. 2017 se v naší MŠ uskutečnilo 1. setkání s rodiči na téma "Příprava dětí na vstup do 1. třídy". Naše pozvání přijala paní Mgr. Jindra Chourová z MŠ "Kamenka". Paní učitelka s námi rozebrala toto téma a také odpověděla na všechny kladené otázky.

Mluvila především o školní zralosti jak o fyzické, psychické tak i o hodně opomíjené a přesto snad nejvíce důležité - sociální zralosti. Také o tom, jak poznáme, že je dítě připravené a zda jsou připraveni i rodiče. Zopakovala hlavně potřebu dítě osamostatňovat (nedělat vše za něj), posilovat jeho sebevědomí a sociální dovednosti (komunikaci, spolupráci, vydržet s pozorností, dokončovat započaté činnosti...), až na poslední místo řadila rozumové dovednosti, které jsou sice také důležité, ale při správném vedení v 1. třídě se téměř u všech dětí rozvinou dostatečně.

Děkujeme všem rodičům, kteří dorazili a těšíme se na další setkání.