ProjektyNaše školka realizuje projekt Podpora MŠ Přístavní formou šablon  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020425 podpořený  z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III. 

Více informací zde.