Kontakty


Název školy

Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, okres Praha - východ

Sídlo hlavní budovy školy
Ulice Přístavní 333

Sídlo detašovaného pracoviště

Ulice J.A.Komenského 2071

IČO

70992495

Telefon

pracoviště Přístavní - 326 994 165
detašované pracoviště - 317 704 057

Fax

326 994 165  volba 4

e-mail

info@mspristavni.cz

Statutární zástupce školy - ředitelka

Jaroslava Dušková

Zástup ředitelky školy v době její nepřítomnosti

Petra Musilová, DiS., pracoviště Přístavní 333

Provozní doba školy

Hlavní budova 6.30  -  17.00 hodin
Detašované pracoviště 6.30  -  17.00 hodin

Vedoucí školní jídelny

Iva Hladůvková

Ekonom/účetní školy

Ing. Jaroslav Strach