Školné

Školné pro školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání pro období 1.9.2022 do 31.8.2023 je stanovena na 700,- Kč měsíčně podle § 6 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín.

Děti v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.