O nás

Identifikační údaje školy

Název školy

Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace

Sídlo hlavní budovy školy
Ulice Přístavní 333, 250 88 Čelákovice

Sídlo detašovaného pracoviště

Ulice J.A.Komenského 2071, 250 88 Čelákovice

IČO

70 99 24 95

Telefon

pracoviště Přístavní - 326 994 165
detašované pracoviště - 317 704 057

Fax

326 994 165  volba 4

e-mail

info@mspristavni.cz

Statutární zástupce školy - ředitelka

Jaroslava Dušková

Zástup ředitelky školy v době její nepřítomnosti

Petra Musilová, DiS., pracoviště Přístavní 333

Zřizovatel

Město Čelákovice

Provozní doba školy

Hlavní budova 6.30  -  17.00 hodin
Detašované pracoviště 6.30  -  17.00 hodin

Součást školy

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Iva Hladůvková

Ekonom/účetní školy

Ing. Jaroslav Strach

Název ŠVP

Krok za krokem celým rokem

ŠVP zpracoval

Kolektiv MŠ

Kapacita školy

Celkem 100 dětí: hlavní budova ul.Přístavní - 60 dětí
detašované pracoviště  ul.J.A.Komenského - 40 dětí

Kapacita školní jídelny

pracoviště ulice Přístavní  - 80 obědů
pracoviště Komenského - obědy z jídelny MŠ Komenského 1586

Pedagogové

pracoviště Přístavní:
Jaroslava Dušková
Jitka Hanžlíková
Radka Křížová
Petra Musilová, DiS.
Pavlína Polmanová

Pracoviště Komenského:
Jitka Sochová
Ing.Soňa Jokšová
Ilona Manhartová
Jitka Štemberková

 Asistenti pedagoga
Olga Šandová
 Školní asistentJana Bačová
Obsazení školní jídelny Pracoviště Přístavní:
vedoucí jídelny - Iva Hladůvková
vedoucí kuchařka - Iva Hladůvková
Pracoviště Komenského:
kuchařka - Dana Haklová
Úklid zajišťují 
Pracoviště Přístavní - Květoslava Livorová
Pracoviště Komenského - Dana Levá 


STRUKTURA ŠKOLY:

hlavní budova, ulice Přístavní 333:

1.třída:

ŽABKY  (17 dětí) uč. : Petra Musilová DiS., Pavlína Polmanová


2.třída:

Sluníčka (18 dětí) uč. : Jitka Hanžlíková


3.třída:

Berušky (25 dětí) uč. : Radka Křížová, ředitelka : Jaroslava Dušková

Asistent pedagoga: Olga Šandová


detašované pracoviště, ulice J. A.Komenského 2071:


4.třída:

Motýlci (18 dětí) uč. : Ing. Soňa Jokšová, Ilona Manhartová

šk. asistent: Jana Bačová


5.třída:

Včelky (24 dětí) uč. : Jitka Sochová, Jitka Štemberková