Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Zápis pro děti z Ukrajiny

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtvrtek 2.6.2022

Tento zápis je určen pouze pro děti – Ukrajince, s datem příchodu do ČR od 24.02. 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.

Určeno pro děti narozené od 01.09. 2016 do 31.08. 2019.

Žádost se podává pouze do spádové školky

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ke stažení:

ikona souboruikona souboruKritéria pro přijetí dětí ke školnímu roku 2022/2023 pro mimořádný zápis - děti - Ukrajinci

ikona souboruŠkolské obvody mateřských škol MĚSTO ČELÁKOVICE

ikona souboruDoporučení MŠMT k očkování


Důležité informace

Naše MŠ využívá aplikace  Školka v kapse | Twigsee  letos poprvé využijeme i služeb elektronického předzápisu:

Vyplňte prosím žádost k předškolnímu vzdělávaní na adrese:


https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolace/70163A51-E586-4705-B9DF-76CE6ED0E553/zadostoprijetikpredskolni


Vygenerovanou žádost a dokumenty je nutné vytisknout, podepsat a doručit v originální podobě do Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace do 31.5.2022.

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • výzva k nahlédnutí do spisu   
 • informace o očkování:
  • potvrzení od praktického lékaře 
 • doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení (pokud je nutné a nebylo odesláno s předběžnou žádostí) 

Doručení dokumentů můžete provést jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (bcskpy7)
 • emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (info@mspristavni.cz)
 • poštou 
 • osobním dodáním do školky

 K zápisu si dále přineste:

 • rodný list dítěte
 • pas, vízum zákonného zástupce
 • pas, vízum dítěte
 • doklad o místu pobytu dítěte v příslušném školském obvodu

Doporučení:
Doporučujeme doprovod osoby, která se domluví v českém jazyce.

Všechny tyto informace včetně potřebných dokumentů vám přijdou emailem na vaší uvedenou emailovou adresu po vyplnění údajů!!!!!Vytvořeno 16.5.2022 13:14:22 | přečteno 270x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load