Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

platné od 25.2.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí....Celé opatření pro MŠ naleznete ikona souboruzde.


MIMOŘÁDNÁ  OPATŘENÍ  PRO PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  OD 25.2.2021


1. Všichni zaměstnanci Mateřské školy Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace a jejího detašovaného pracoviště dle nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky s účinností od 25.2.2021 budou v kontaktu s dětmi, rodiči a kolegyněmi (tedy celodenně) používat respirátor řady FFP2 ve vnitřních prostorách MŠ a na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, což znamená na vycházkách. Děti mateřských škol roušku při výuce, tedy ve všech prostorách MŠ používat nemusí, ale na vycházky ano zejména do více frekventovaných míst, kde nemůžeme dodržet odstup  2 metrů od třetí osoby, tedy zachovat  ucelenou  a neproměnlivou skupinu dětí.

2. Do mateřské školy budou děti přijaty jen zcela zdravé bez známek onemocnění (rýma, kašel, teplota…). Děti ráno projdou zdravotním filtrem, při známkách jakéhokoliv onemocnění si rodič odvede dítě domů, pokud se projeví onemocnění během dne, bude změřena teplota (bezkontaktním teploměrem), dítě bude izolováno od kolektivu a bude kontaktován zákonný zástupce, který si neprodleně dítě vyzvedne.

3.  Rodiče žádáme důsledně dbejte na dodržování opatření: používat pouze schválené ochranné prostředky (děti rouška do sáčku v boxu v šatně pro případ použití na vycházku do více frekventovaných míst viz bod 1.),  nevstupovat do třídy, dítě předat mezi dveřmi. Dítě si neprodleně odchází umýt ruce vodou a antibakteriálním mýdlem.

4. Žádáme rodiče, aby se v MŠ zdržovali co nejkratší dobu, jen nezbytně nutnou. Rodiče vstupují do areálu MŠ pouze zdraví,  bez známek onemocnění a se zakrytím dýchacích cest (nosu, ústy) viz bod 3.


Toto nařízení platí do odvolání


Dodatek ke směrnicím a Školnímu řádu MŠ Přístavní pro školní rok 2020/2021

 

 

 1. Zákonný zástupce vyplní a při nástupu do MŠ odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (tzv. bezinfekčnost). Formulář zde, www.mspristavni.cz, nebo v šatně MŠ.
 2. Po nástupu dětí do MŠ budou kontrolovány a aktualizovány kontakty na zákonné zástupce včetně emailových adres pro případ distančního vzdělávání.
 3. Do mateřské školy budou děti přijaty jen zcela zdravé bez známek onemocnění (rýma, kašel, teplota…) Děti ráno projdou zdravotním filtrem (bez měření teploty) – při známkách jakéhokoliv onemocnění si rodič odvede dítě domů, pokud se projeví onemocnění během dne, bude změřena teplota (bezkontaktním teploměrem), dítě bude izolováno od kolektivu a bude kontaktován zákonný zástupce, který si neprodleně dítě vyzvedne.
 4. V případě chronického onemocnění dítěte (alergie aj.) přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že nejde o infekční onemocnění.
 5. Převzetí dítěte bude i nadále probíhat bezkontaktně. Rodiče prosíme nevstupovat do třídy, dítě předat mezi dveřmi. Dítě si neprodleně odchází umýt ruce vodou a antibakteriálním mýdlem.
 6. Žádáme rodiče, aby se v šatně neshromažďovali a zdržovali se jen na dobu nezbytně nutnou. Rodiče vstupují do areálu MŠ také pouze zdraví a bez známek onemocnění.
 7. Vzhledem k přísnějším předpisům - do třídy, na zahradu a na spaní je nutné oblečení na převlečení!
 8. Školní stravování bude zajištěno za přísnějších hygienických podmínek, dle doporučení MŠMT bez samoobslužných činností.
 9. MŠ prozatím zvažuje konání těchto akcí – divadla, besídky, výlety – bude postupováno dle aktuální epidemiologické situace.
 10. Zájmové kroužky jsou do odvolání zrušeny.
 11. V případě mimořádné situace spojené s onemocněním Covid – 19 bude škola postupovat dle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná opatření.
 12. Distanční vzdělávání (při mimořádné situaci – karanténa, uzavření MŠ...) – je od 1.9.2020 povinné pro poslední ročník MŠ.
 13. Informace budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Sledujte aktuality na webových stránkách a sekci Informace k mimořádné situaci.

 


Vytvořeno 23.2.2021 18:56:56 | přečteno 255x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load