Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Informace k otevření MŠ od 12.4.2021

Informace pro návrat dětí do mateřských škol:

(podrobné informace obdrželi rodiče všech dětí naší mateřské školy do osobních e-mailů)

Od 12.4.2021 by se měly do mateřských škol vrátit děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, t.j děti narozené nejpozději 31.8.2015 a nově děti jejichž rodiče vykonávají zaměstnání, které nyní nově spadá do výjimky IZS: viz podrobně v informacích MŠMT

MŠMT informovalo,  v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021, o mimořádném opatření MZ k testování dětí a k ochraně dýchacích cest:

  • Od 12.4.2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2 x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1 x týdně (do školy jsou distribuovány neinvazivní Ag testy typu LEPU RAPID).
  • V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Děti mohou být ve skupinách maximálně do 15 dětí, počítáme s otevřením dvou tříd na hlavní budově a dvou tříd na detašovaném pracovišti Sluníčko s tím, že skupiny se nebudou slučovat.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, bude vstup do školy umožněn pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost).

Dítěti se umožní vstup do MŠ pouze tehdy, pokud:

  • Nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  • Podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
  • Doloží laboratorně potvrzené výsledky s datem odběru od prvního pozitivního testu na COVID-19 a od onemocnění neuplynulo 90 dnů nebo potvrzením od lékaře
  • Má negativní výsledky RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší než 48 hodin

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola ale v tomto případě neposkytuje distanční vzdělávání. Dítě nemůže být k testování nuceno, jen mu nebude umožněn přístup do MŠ.

Testování dětí bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek (popřípadě v jiný den, který přijde dítě poprvé do MŠ) samosběrem pod dohledem zákonného zástupce. Pokud bude výsledek negativní, dítě se může zúčastnit prezenční výuky.

V případě pozitivního výsledku, vystaví MŠ potvrzení a zákonný zástupce si odvádí dítě domů a přihlásí dítě k RT-PCR testu. V případě negativního testu RT-PCR může nastoupit zpět k prezenční výuce.

Veškeré dostupné informace k návratu dětí do škol najdete na stránkách MŠMT

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)Vytvořeno 8.4.2021 13:59:17 | přečteno 277x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load