Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Přijímací řízení

Aktuální informace a žádost k vytištění


Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace

Přístavní 333

250 88 Čelákovice

IČO: 70992495

Telefon: 326 994 165

e-mail: info@mspristavni.cz

ředitelka: Jaroslava Dušková
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pondělí 4.5.2020 a úterý 5.5.2020 od 8.00 hodin do 16.00 hodin


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K zápisu pro školní rok 2020/2021stanovuje ředitelka školy

tato kritéria pro přijetí dětí:

  1. Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  1. Děti, které dosáhnou k  31.8.2020 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  1. Sourozenci, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2020/2021 v docházce do Mateřské školy Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace, kteří dosáhnou k 31.8.2020 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazení od nejstaršího po nejmladší.

  1. Sourozenci, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2020/2021 v docházce do Mateřské školy Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace, kteří dosáhnou k 31.8.2020 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v Čelákovicích, seřazení od nejstaršího po nejmladší.

  1. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.V Čelákovicích 28. 2. 2020 Jaroslava Dušková – ředitelka školyK zápisu:

Zákonný zástupce v mateřské škole odevzdá vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, předloží rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti.

U dítěte, které není občanem České republiky, doloží zákonný zástupce místo jeho pobytu dokladem vydaným orgány České republiky.

Důležitou podmínkou přijetí dítěte je lékařské potvrzení o splnění stanovených očkování, popř. doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kritéria přijímání stanovuje ředitelka mateřské školy, o přijetí rozhoduje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád)


Zákonný zástupce může pro své dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné tj. pro dítě, které dosáhne k 31.8.2020 pěti let zvolit individuální formu vzdělávání. Tuto skutečnost písemně oznámí ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Děti, které dosáhnou k 31.8.2020 pátého roku mají předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, bezplatné.Ke stažení:

ikona souboruŽádost k přijímacímu řízení

ikona souboruKritéria pro přijímání dětí

ikona souboruŠkolské obvody


Aktuální informace:


Informace k zápisu – k žádosti:

Vzhledem k současné situaci vyčkejte s potvrzením od lékaře. Sledujte prosím informace na webových stránkách Naší Mateřské školy. Informace k zápisu budou průběžně doplňovány.
Vytvořeno 29.3.2020 15:00:10 | přečteno 405x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load