Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

pro školní rok 2019/2020

Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace

Přístavní 333, 250 88 Čelákovice IČO: 70992495Tel./fax: 326 994 165Kritéria pro přijetí dítěte

pro školní rok 2019/2020

vydaná ředitelkou MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K zápisu pro školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy

tato kritéria pro přijetí dětí:

  1. Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  1. Děti, které dosáhnou k 31.8.2019 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  1. Sourozenci, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2019/2020 v docházce do Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvkové organizace, kteří dosáhnou k 31.8.2019 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazení od nejstaršího po nejmladší.

  1. Sourozenci, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2019/2020 v docházce do Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvkové organizace, kteří dosáhnou k 31.8.2019 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v Čelákovicích, seřazení od nejstaršího po nejmladší.

  1. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.

V Čelákovicích, 28.2.2019

Jaroslava Dušková - ředitelka

Vytvořeno 31.3.2019 19:01:28 | přečteno 419x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load