Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

vydaná ředitelkou MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou E 2/2016 města Čelákovice, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Čelákovice a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

K zápisu pro školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí:

1. Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

2. Děti, které dosáhnou k 31.8.2017 čtyři roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.

V Čelákovicích 17.3.2017

Vytvořeno 27.4.2017 7:45:12 | přečteno 356x | Bc. Martin Chramosta
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load