Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Informace k znovuotevření 25.5.2020

Se všemi dětmi, jejichž rodiče vyplnili dotazník o nástupu 25.5.2020, je počítáno.

Podmínky nástupu:1) Do mateřské školy smí dítě přijít jen zcela zdravé, bez známek onemocnění (rýma, kašel, teplota…) Děti ráno projdou zdravotním filtrem (měření teploty) - při známkách jakéhokoli onemocnění nebude dítě přijato. Pokud by bylo zjištěno během dne, že dítě má teplotu / horečku bude okamžitě izolováno od kolektivu a kontaktován zákonný zástupce, který si neprodleně v co nejkratší dobu dítě vyzvedne.

2) Do budovy vstupujte se zakrytými ústy a nosu. Nutná dezinfekce rukou dětí a rodičů při vstupu do budovy.

3) Převzetí dětí mateřskou školou bude probíhat bez kontaktně , bez podání ruky. Rodiče prosíme nevstupovat do třídy, dítě předat mezi dveřmi. Dítě si musí neprodleně umýt ruce antibakteriálním mýdlem. A vodou.

NUTNÉ – převlečení do třídy a na spaní. Nezapomínat na převlečení na zahradu, hrajeme si na písku. Není přípustné, aby dítě nastoupilo do třídy ve stejném oblečení, co přišlo z domova. To samé na odpočinek, jen v pyžamu. Hygienické předpisy.

4) Žádáme rodiče, aby se v šatně zdržovali jen nezbytně nutnou dobu.

5) Děti a pedagogové mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Nošení roušek je pro pracovníky školy dobrovolné.

6) Školní stravování zajištěno v běžné podobě.

7) Pro pobyt dětí venku bude využíván pouze areál školy – školní zahrady.

8) Zákonný zástupce dítěte vyplní a před vstupem dítěte do třídy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a že  čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou s nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. (ikona souboruČestné prohlášení naleznete na našich vebových stránkách a e-mailech vám zaslaných)- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění)

Čestné prohlášení s datem před 24.5.2020 není správné – neplatné. Potvrzujete neexistenci infekčního onemocnění během 14 dní před 25.5.2020, to znamená prohlášení s datem 24.5.2020 nebo 25.5.2020.


Vytvořeno 19.5.2020 13:10:43 | přečteno 328x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load